تبلیغات در گوگل Google AdsWord

google-adsword

تبلیغات گوگل یک مدل از بازاریابی اینترنتی است که در آن پرداخت هزینه تبلیغ بعد از هر یک بار کلیک ارزیابی می شود. اساسا، راهی برای خرید بازدیدکننده به سایت خودتان است، پرداخت به ازای کلیک کمپانی گوگل، در اوایل سال ۲۰۰۰ راه اندازی شد. از آن تاریخ تا کنون، هزاران نفر از مردم و مشاغل مختلف،از این سرویس بازاریابی گوگل در جهت رونق دادن و شناسایی کسب و کارشان استفاده کرده اند.

چرا نماسافت ؟

♦️ پشتیانی ویژه از طریق چت، تیکت و ایمیل

♦️ مشاوره, مدیریت و بهینه سازی روزانه رایگان !

♦️ پرداخت ارز از حساب های بانکی معتبر در کشور آلمان

♦️ Partner رسمی گوگل در زمینه ‌سرویس ‌‌Adwords ( تبلیغات در گوگل )

♦️ عضو انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی جمهوری اسلامی ایران

🔸 ۵۰۰۰ نفر حداکثر تعداد ورود کاربر
🔸 ۱۰۰۰ نفر متوسط تعداد ورود کاربر
🔸 بهینه سازی برای پائین ترین نرخ کلیک
🔸 مدیریت محدوده نمایش و زبان
🔸 گزارش مستقیم از گوگل + تصویر از پنل

 

قیمت: ۲۲۰٫۰۰۰ تومان

🔸 ۱۰۰۰۰ نفر حداکثر تعداد ورود کاربر
🔸 ۲۰۰۰ نفر متوسط تعداد ورود کاربر
🔸 بهینه سازی برای پائین ترین نرخ کلیک
🔸 مدیریت محدوده نمایش و زبان
🔸 گزارش مستقیم از گوگل + تصویر از پنل

 

قیمت: ۴۴۰٫۰۰۰ تومان

🔸 ۲۰۰۰۰ نفر حداکثر تعداد ورود کاربر
🔸 ۴۰۰۰ نفر متوسط تعداد ورود کاربر
🔸 بهینه سازی برای پائین ترین نرخ کلیک
🔸 مدیریت محدوده نمایش و زبان
🔸 گزارش مستقیم از گوگل + تصویر از پنل

 

قیمت: ۸۸۰٫۰۰۰ تومان

🔸 ۳۰۰۰۰ نفر حداکثر تعداد ورود کاربر
🔸 ۶۰۰۰ نفر متوسط تعداد ورود کاربر
🔸 بهینه سازی برای پائین ترین نرخ کلیک
🔸 مدیریت محدوده نمایش و زبان
🔸 گزارش مستقیم از گوگل + تصویر از پنل

 

قیمت: ۱٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان

🔸 ۵۰۰۰۰ نفر حداکثر تعداد ورود کاربر
🔸 ۱۰۰۰۰ نفر متوسط تعداد ورود کاربر
🔸 بهینه سازی برای پائین ترین نرخ کلیک
🔸 مدیریت محدوده نمایش و زبان
🔸گزارش مستقیم از گوگل + تصویر از پنل

 

قیمت: ۲٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان

🔸 ۱۰۰۰۰۰ نفر حداکثر تعداد ورود کاربر
🔸 ۲۰۰۰۰ نفر متوسط تعداد ورود کاربر
🔸 بهینه سازی برای پائین ترین نرخ کلیک
🔸 مدیریت محدوده نمایش و زبان
🔸 گزارش مستقیم از گوگل + تصویر از پنل

 

قیمت: ۴٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان

🔸 ۲۰۰۰۰۰ نفر حداکثر تعداد ورود کاربر
🔸 ۴۰۰۰۰ نفر متوسط تعداد ورود کاربر
🔸 بهینه سازی برای پائین ترین نرخ کلیک
🔸 مدیریت محدوده نمایش و زبان
🔸 گزارش مستقیم از گوگل + تصویر از پنل

 

قیمت: ۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان